Reglement
Lees onderstaande regels goed, dit om misverstanden te voorkomen

1.
Stichting dierenvoedselbank gelderland behoudt zich het recht om de levering van voedsel stil te leggen indien men het reglement niet nakomt

2.

wij nemen geen huisdieren aan jonger dan 1 jaar !

3.
Wanneer u een oproep krijgt dient u hier gehoor aan te geven, kunt u om een geldige reden niet, laat dit dan zo snel mogelijk weten zodat wij iets anders kunnen regelen.
4.
Komt u zonder opgaaf van redenen niet opdagen op de door ons gemaakte afspraak, zijn wij genoodzaakt de levering stop te zetten en kunt u na 6 maanden opnieuw in aanmerking komen.
5.
stichting dierenvoedselbank Gelderland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de door ons geleverde voeding / materialen.
6.
Tussentijdse wijzigingen dient u z.s.m. door te geven, denk hierbij aan inkomensveranderingen of wijziging burgerlijke staat verandering in aantal huisdieren.
7.
Na 6 maanden dient u de aanvraag te laten verlengen door hulpverlener dit dient u zelf in de gaten te houden
8.
Stichting dierenvoedselbank Gelderland verstrekt geen voeding voor uitheemse diersoorten, denk hierbij aan slangen, leguanen etc. 

9. 

Per huishouden kunt u ondersteuning aanvragen voor maximaal 4 huisdieren.
10. 

Na aanmelding mag u geen nieuwe huisdieren aanschaffen.
11.

Aanmelding is alleen mogelijk via hulpverleners zoals: bewindvoerder, maatschappelijk werker