Dvbgld

Welkom bij de Stichting voedselbank voor dieren in Gelderland-midden 

De voedselbank voor dieren is een initiatief om dieren in Nederland niet de dupe te

laten worden van de financiële tekortkomingen van hun baasje. Veel gezinnen zitten in
de schuldhulpverlening of leven op of onder bijstandsniveau en kunnen hun dieren niet
bieden wat ze verdienen. Zelfs niet wat ze primair nodig hebben. Vaak horen wij, ‘dan
moeten ze maar geen dieren nemen’ een opmerking waar de baasjes niets mee kunnen en zeer door gekwetst kunnen raken.
Men vergeet dat mensen de dieren al hebben aangeschaft in een periode dat zij het
financieel konden dragen. Schuldhulpverlening is soms noodzakelijk door onverwachte
omstandigheden. Zo kan het gebeuren dat mensen door ernstige gezondheidsproblemen hun baan kwijt raken met alle gevolgen van dien. Natuurlijk doe je dan je huisdier
niet weg! Het is vaak nog het enige plezier in hun leven. De liefde voor hun dier staat als
een huis en wij helpen hen dan ook graag dit in stand te houden. 
Veel mensen hebben het moeilijk. De financiële crisis raakt naast bedrijven ook gezinnen. Zij zitten in de schuldhulpverlening of leven op of onder het bijstandsniveau. Zij
kunnen het financieel niet opbrengen om hun huisdier te bieden wat het verdient, zelfs
niet wat het primair nodig heeft.
We zien steeds vaker dat mensen daardoor hun huisdier moeten afstaan. En dat terwijl je juist in een moeilijke periode je maatje echt niet kunt missen. Gelukkig is er nu
een alternatief die mensen de mogelijkheid biedt om hun huisdier zelf te kunnen blijven
verzorgen. De Dierenvoedselbank zorgt ervoor dat dieren niet de dupe worden van de
financiële tekortkomingen van hun baasje.In de laatste jaren zijn er veel Dierenvoedselbanken ontstaan. Een daarvan is Dierenvoedselbank Midden Gelderland. Het doel is
om mensen te ondersteunen om hun huisdier te kunnen behouden. De eerste prioriteit ligt bij het verstrekken van voedsel en ondersteunende materialen 

Er is voedsel voor alle huisdieren, met een uitzondering op exotische dieren zoals bijvoorbeeld slangen. Een gezin wordt voor maximaal vier huisdieren voorzien van voedsel, met de afspraak dat er gedurende het hulptraject geen nieuwe dieren in huis worden gehaald let wel op we zijn een ondersteunende dienst en voorzien niet volledig in de behoefte van huisdieren 

aanvragen kunnen alleen gedaan worden door hulpverlenende instanties zoals bewindvoerders of maatschappelijk werkers